Pamiętnik to osobisty zapis codziennych sytuacji, których wartość i znaczenie poznaję przez fotografię. Papierowa pamięć buduje moją tożsamość, w której bliskie mi osoby nie są pozującymi modelami, ale pełnymi życia i energii niepowtarzalnymi osobowościami.

Kilkusekundowy proces naświetlania zamazuje detale obrazu, daje świadectwo upływu czasu, działa podobnie jak pamięć… Mam jednak nadzieję, że ta strata budzi chęć dopowiedzenia, pozostawia dość miejsca dla wyobraźni, zgodnie z ideą kamery obskury.